Nói những điều em biết về ngôi trường của em

Gợi ý

Trường em là Trường Tiểu học Nghĩa Tân. Trường em có nhiều thầy cô giáo, nhiều lớp học, nhiều bạn. Ở trường em còn có các anh chị lớp 3, lớp 4, lớp 5 và cả các em lớp 1 mới vào trường nữa. Trường em nằm trên một con phố nhỏ.

Yeuvietvan.com

Xem thêm:  Viết tên các bài tập đọc trong tuần 6, Tiếng Việt lớp 2