Giới thiệu về lễ hội Thánh Gióng

Gợi ý

Loading...

Hằng năm, cứ đến ngày 9 tháng Tư âm lịch (ngày Thánh Gióng đánh thắng giặc Ân), người dân khắp nơi lại nô nức đổ về làng Phù Đổng để dự lễ hội Thánh Gióng. Đây được coi là một trong những lễ hội lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ. Lễ hội được cử hành trên một diện tích rộng lớn dài gần 3 km từ đền Thượng, qua đền Mẫu rồi kết thúc ở chùa Kiến Sơ. Hội kéo dài 6 ngày (từ 6/4 đến 12/4), trong đó ngày 9 tháng 4 là hội chính với nghi lễ rước kiệu võng từ đền Mẫu lên đền thượng và tổ chức hội trận. Những ngày đầu làng Gióng tổ chức lễ rước cờ tới đền Mẫu, rước cơm chay lên đền Thượng. Từ ngày 10 đến 12 làng làm lễ duyệt quân tạ ơn Thánh Gióng, rửa khí giới và báo tin thắng trận với trời đất và lễ khao quân. Ngoài làng Phù Đổng còn có rất nhiều nơi khác cũng tổ chức hội Gióng nhưng không đâu lễ hội được tổ chức quy mô và hoành tráng như nơi đây.

Yeuvietvan.com

Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

  • bài viết về hội gióng
Xem thêm:  Giới thiệu về lễ hội mà em thích