Em hãy nói lời xin lỗi trong những tình huống sau đây

Gợi ý

Đề 1: Em hãy nói lời xin lỗi khi em lỡ bước, giẫm vào chân bạn.

Bài làm

– Ôi, xin lỗi bạn. Tớ bất cẩn quá!

– Chết, bạn có đau lắm không? Tớ xin lỗi nhé!

Đề 2: Em hãy nói lời xin lỗi khi em mải chơi quên làm việc mẹ đã dặn.

Bài làm

– Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không thế nữa!

– Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng buồn nhé!

Đề 3: Em hãy nói lời xin lỗi khi em đùa nghịch, va phải một cụ già.

Bài làm

– Ôi, cháu chẳng cẩn thận gì cả. Cháụ xin lỗi cụ ạ!

– Cháu xin lỗi cụ. Cụ có sao không ạ?

Yeuvietvan.com

Xem thêm:  Bạn Trường Sơn kể về gia đình