Em hãy nói lời cảm ơn với những sự việc sau đây

Gợi ý

Đề 1: Em hãy nói lời cảm ơn khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa.

Bài làm

– Cám ơn bạn nhiều lắm!

– Cảm ơn bạn đã cho mình cùng đi!

Đề 2: Em hãy nói lời cảm ơn khi cô giáo cho em mượn quyển sách.

Bài làm

– Em cảm ơn cô ạ!

– Em rất cảm ơn cô!

Đề 3: Em hãy nói lời cảm ơn khi em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi.

Bài làm

– Em ngoan quá. Anh cảm ơn em nhé!

– Ôi! Chị cảm ơn em nhé!

Yeuvietvan.com

Xem thêm:  Bạn Thanh Sơn kể về gia đình